Generalforsamling | Bofællesskabet Jystrup Savværk

Bofællesskabet Jystrup Savværk

Generalforsamling

Fællesmøder og generalforsamling

På de månedlige fællesmøder samt på den årlige generalforsamling træffes alle beslutninger af betydning. Bestyrelsen faciliterer møderne med en dagsorden og måske også med indstillinger til de enkelte punkter, men bestyrelsen har ikke nogen besluttende funktion.

Eftersom der ikke stemmes om nogen punkter, skal alle beslutninger træffes ved konsensus, hvilket kan være en drøj proces, som til gengæld forhindrer et flertalstyranni.
Vi gør således meget lidt i afstemninger og veto-nedlæggelser, men forsøger at diskutere os frem til aftaler alle kan leve med.
Dette kan godt betyde at et dagsordenspunkt efter en indledende diskussion må udsættes til et senere møde, så der kan summes over holdningerne ind til da.