Fælles faciliteter | Bofællesskabet Jystrup Savværk

Bofællesskabet Jystrup Savværk

Brug af fælles faciliteter


Fælleshuset

kan af beboerne reserveres til private arrangementer i tidsrum, hvor fællesskabet ikke har aktiviteter som arbejdsdage eller madlavning/spisning. Det foregår efter først til mølle princippet ved reservation i kalenderen.


Gæsterum


reserveres på pap-kalendere der hænger i rummene.

Man rydder op og gør rent efter brugen.


Værksteder, syrum og kontor

bør kun reserveres hvis der er særlig grund til det, men kan i det daglig bruges og deles til-og-fra af alle beboere. Husk at rydde op efter dig selv !
Hvis du tager fælles værktøj med hjem, skal det noteres på white-board tavlen.